Regisztrálás

Adatvédelmi Határozat
A Kolozsvári Magyar Diákszövetség (a továbbiakban adatkezelő) az A Card / A kártyán keresztül jogosult arra, hogy feldolgozza a regisztrált személyes adatokat (egyetem, kar, szak, diákigazolvány sorszáma, képzési szint, évfolyam, képzési forma, családnév, név, ország, megye, város, szektor, utca, szám, tömbház, lépcsőház, emelet, ajtó, postai kód, aktuális lakcím, mobil telefonszám, fix szám, e-mail cím, családi állapot, anyanyelv) az európai uniós és nemzeti adatvédelmi jogszabályokkal és ajánlásokkal összhangban, a jelen tájékoztatóban foglaltaknak megfelelően, ugyanakkor joga van üzemeltető szolgáltatásokban, kedvezményekben és juttatásokban részesítenie az A kártya igénylőket, hogy igazolhassa és kommunikálhasson velük, másodsorban, hogy egy biztonságos együttműkődési rendszert hozzon létre partnereivel. Az igénylő adatait az Adatkezelő marketing és statisztikai célú felmérésekre és értesítések küldésére is felhasználhatja biztosítva a leiratkozási lehetőségeket.
A 679/2016 EU rendelet ( a továbbiakban “adatvédelmi rendelet”) értelmében az adatkezelőnek joga van a személyes adatokhoz való hozzáféréshez, ezek feldolgozásának és a feldolgozáshoz kapcsolódó jogoknak az átláthatóságához, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos átlátható kommunikációhoz, illetve joga van az értesítésekhez. Joga van a feldolgozott személyes adatok változtatásához/frissítéséhez/kijavításához, joga van ahhoz, hogy tiltakozzon, amennyiben adatai automatizált döntéseknek vannak kitéve. Továbbá joga van ahhoz, hogy visszavonja jelen beleegyezését, kérelmezze az adatok törlését, az adatfeldolgozás korlátozását, vagy az adatok hordozhatóságát. Azokban az esetekben, ha az A kártya igénylő kérelmezi adatainak törlését, korlátozását, vagy visszavonja az adatok kezeléséhez adott beleegyezését az adatkezelő korlátozhatja az A Card/A kártyával járó kedvezményeket. Ezen jogok gyakorlása írásos kérés alapján történik, melyet e-mailen keresztül vagy az adatkezelő székhelyén aláírva lehet benyújtani. A kérelmek az alábbi címen nyújtandók be: Kolozsvár, Avram Iancu utca 21. szám. Az A kártya igénylőnek joga van a jogorvoslathoz, és ezáltal lehetőségében áll az állami igazságszolgáltatási szervekhez fordulni, főleg akkor, amennyiben az adatkezelés során a adatkezelő valamely az adatvédelmi rendelet által szabályozott kötelezettséget nem teljesített, vagy a rendelet által megfogalmazott elvet figyelmen kívül hagyott.
Mindezen jogokat tudomásul veszem, és kijelentem, hogy a adatkezelőtől megfelelő tájékoztatást kaptam az adatkezelés célját, illetve az ehhez kapcsolódó jogaimat illetőleg.
Az adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az adatok biztonságáért, ezen okból kifolyólag szervezeti és adatvédelmi intézkedéseket foganatosít, illetve tevékenységében fokozott figyelmet szentel az adatvédelmi rendelet elveinek betartása érdekében.
Az adatkezelő Alapszabályzata értelmében (II/7-9) az A Card/ A kártyával (sic. KMDSZ-es diákigazolvánnyal) rendelkező diákok beleegyeznek, hogy a Kolozsvári Magyar Diákszövetség egyszerű tagjai lesznek.